torsdag 4 mars 2010

Regler vid flygning på Löfstadfältet.

Tänkt på att flygledartornet vid Kungsängens flygplats skall alltid kontaktas innan radioflygning inleds på Löfstad. Ring även och anmäl avslutad flygning. Den som kommer först anmäler och den som avbryter sist gör avanmälan! tel: 011-140200. Svarar ej ”tornet” skall Östgöta Kontroll kontaktas på tel: 011-19 25 78.

Handlingsplan vid olyckor 

Denna handlingsplan gäller vid olyckor som medfört personskador eller förlust av människoliv samt, i tillämpliga delar, vid svårare materiella skador som uppstått vid utövande av modellflygning.  
1. Starta första hjälpen. Förbandslåda finns i köket i klubbstugan.​                     
2. Tillkalla ambulans/läkare om det anses nödvändigt. Ring då 112.​ 
3. Tillkalla polis vid dödsfall, allvarlig personskada eller allvarlig materiell skada. Ring 112.​​​​​ 
4. Anteckna namn på de inblandade samt gör en kort och saklig redogörelse för händelseförloppet (när det hände, var det hände samt vad som hände).​​​​​ 
5. Olycksområdet bör stängas av om det är praktiskt möjligt. Modellflygplan och utrustning som varit inblandat i olyckan skall lämnas orörd.​​​​​​ 
6. Informera klubbledningen. Din informationsplikt gäller endast inför polisen.  All information till massmedia skall ske genom klubbledningen, hänvisa därför vid behov till någon av personerna i styrelsen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar