fredag 12 mars 2010

Airbrush-kurs

Vi har bjudit in Christer Jansson från Finspång som kan det mesta om airbrush. Han kommer att visa tekniken och om man vill kan man få prova att måla. Varför inte ta med dina frågor och ett glatt humör till klubblokalen lördagen 10 april kl 11? Det kostar inget men vi kommer att sälja kaffe och bulle.

Vi måste dock kolla intresset för denna träff. Vi räknar med att vi kan vara mellan 10-15 pers i lokalen.

Intresseanmälan kan ni skicka till: Per scuba76@hotmail.com

// Styrelsen

torsdag 4 mars 2010

Vi förnyar oss på nätet

Den gamla Gamensidan är nu ersatt med en ny. Huvudsyftet med förändringen är att underlätta uppdatering av information och administrationen av vårat ansikte på nätet.

Det gamla


Det nya
Denna nya sida bygger på googles blogg-verktyg "blogspot" och ger oss helt nya möjligheter att snabbt och enkelt lägga upp ny nyttig information eller bara skriva något kul om vad som hänt den senaste tiden i klubben. Till en början är det bara vi i styrelsen som har tillgång till att lägga in nya blogginlägg men har du något du tycker borde finnas här är det bara att höra av sig till någon i styrelsen så fixar vi att lägga ut det. Några kul bilder eller anekdoter från helgens flygningar är alltid välkommet.

Kom och hälsa på oss!

Är du modellflygare i en annan klubb och har vägarna förbi?
Gästande modellflygvänner är hjärtligt välkomna till vårt flygfält.

Om du skall flyga ensam på fältet måste du först kontakta någon i styrelsen.

Om andra modellflygare finns på fältet när du skall flyga måste du ta tydlig kontakt med dessa och få klart att det är OK.

Klubbens verksamhet

F K Gamen har sedan mer än 50 år bedrivit en bred modellflygverksamhet I Norrköping. Ja, de flesta av medlemmarna har faktiskt ett allmänt flygintresse, inte bara modellflyg, så det är därför klubben heter FlygKlubben Gamen. Nästan varenda Norrköpingsgrabb med lite tekninintresse hade förr hört talas om Gamen eller varit medlem. Numera är väl utbudet och informationsbruset större, så vi måste kämpa mer för att göra oss kända. Från början var det av naturliga skäl mest bara friflyg, men sedan många år är RC-flyget det dominerande, även om det finns ett spirande linflygintresse inom klubben. Friflyget för däremot nu en ganska tynade tillvaro, mest beroende på problemet att hitta utrymme nog att flyga på. Vi har två nav som det mesta snurrar kring: klubblokalen och fältet.

Bygglokalen
Bygglokalen på Wadströmsgatan 9B står öppen för alla medlemmar som vill bygga eller träffas och prata. En fantastiskt fin lokal som vi är stolta över, även om det inte alltid är så väl städat. Torsdagskvällarna på vinterhalvåret är klubbkvällar med fika och diskussioner. Första torsdagen i varje månad visas video. Ibland samlas några medlemmar för att gemensamt bygga i grupp. Vi har t ex haft Aircombat, Q-500 och segel som tema. En bra verktygsutrustning och gemensamt materialinköp är ytterligare plus. Förr var tillströmningen av nya, yngre medlemmar så stor att vi regelbundet hade byggkurser för nybörjare. Tyvärr är det numera svårt att få ihop tillräckligt många för en kurs, men naturligtvis får nybörjaren den hjälp som behövs att komma igång även om man är ensam. Någon undre gräns för medlemsskap har vi inte, men vi vet av erfarenhet att man bör var minst 10-12 år för att det skall gå bra att bygga själv. Men ibland blir modellflyget en familjesysselsättnng där både mor och far deltar.

Fältet
Vårt fält vid Löfstad är en pärla som många klubbar avundas oss. Vi har jobbat hårt i mer än 25 år och lägger fortlöpande ner mycket tid, pengar och arbete på underhåll och utveckling. Från att ha varit ett mjuk mosse med bara tistlar är det nu ett stort fält med gräsbana. Inte så slätt som en asfaltbana visserligen, men betydligt skonsammare mot en modell som dansar ned lite häftigt. Det är öppet alla tider för medlemmar. Inga restriktioner i tiden (bara det är en dröm för många klubbar). Sedan några år måste vi däremot begära tillstånd från trafikledningen i tornet på Kungsängen,
tel. 011-140200. Under sommarhalvåret är torsdagskvällarna på fältet den självklara träffpunkten. Vid fint väder brukar luften surra lika mycket av modellmotorer som av snack från "ljugarbänken" vid klubbhuset. Glädjande nog har torsdagarna blivit mer och mer av familjekvällar. Ofta är det hela familjen som tar med middagsmaten till grillen i kvällssolen. Några sitter på altan och kommenterar gubbens och grabbens mer eller mindre lyckade flygförsök.

Inomhus
När vi får tillgång till större gymastiksal går det att flyga även vintertid. Med dagens små batterier och elmotorer går det utmärkt att bygga små lätta flygplan som styrs precis likadant som de större för utomhusbruk. Av förklarliga själv får man ju dock hålla sig till eldrivna motorer när det gäller inomhus aktiviteter. Du kan gärna titta i vårat kalendarium för att se när vi har bokat en hall nästa gång.

Regler vid flygning på Löfstadfältet.

Tänkt på att flygledartornet vid Kungsängens flygplats skall alltid kontaktas innan radioflygning inleds på Löfstad. Ring även och anmäl avslutad flygning. Den som kommer först anmäler och den som avbryter sist gör avanmälan! tel: 011-140200. Svarar ej ”tornet” skall Östgöta Kontroll kontaktas på tel: 011-19 25 78.

Handlingsplan vid olyckor 

Denna handlingsplan gäller vid olyckor som medfört personskador eller förlust av människoliv samt, i tillämpliga delar, vid svårare materiella skador som uppstått vid utövande av modellflygning.  
1. Starta första hjälpen. Förbandslåda finns i köket i klubbstugan.​                     
2. Tillkalla ambulans/läkare om det anses nödvändigt. Ring då 112.​ 
3. Tillkalla polis vid dödsfall, allvarlig personskada eller allvarlig materiell skada. Ring 112.​​​​​ 
4. Anteckna namn på de inblandade samt gör en kort och saklig redogörelse för händelseförloppet (när det hände, var det hände samt vad som hände).​​​​​ 
5. Olycksområdet bör stängas av om det är praktiskt möjligt. Modellflygplan och utrustning som varit inblandat i olyckan skall lämnas orörd.​​​​​​ 
6. Informera klubbledningen. Din informationsplikt gäller endast inför polisen.  All information till massmedia skall ske genom klubbledningen, hänvisa därför vid behov till någon av personerna i styrelsen

Skolflygning

Skolflygning sker genom att någon av nedanstående personer kontaktas antingen via telefon eller email. Det finns alltså ingen särskild tid att besöka fältet för att skolflyga. En av anledningarna till detta är att det ofta kan bli många som vill flyga, men kanske inte får flyga så mycket som de önskar. För mer information och bokning, kontakta:
  • Ove Sixtensson:
    Telefon: 0703-051641
    E-mail: ove.sixtensson@telia.com