Hitta till oss

Flygfältet

FK Gamen har sitt fält någon mil utanför Norrköping i riktning mot Linköping. På fältet håller vi till på torsdagskvällarna under sommarhalvåret, eller andra dagar också om det är fint flygväder. Om vägbomen är öppen är det med stor sannolikhet modellflygare på plats. Se mer om verksamheten här

Om du kommer från Linköpingshållet på E4:an skall du svänga av när du ser en skylt som det står Löfstad Slott på, sedan svänger du omedelbart höger, och innan du kommit under E4:an svänger du vänster. Kör först mot Herrebro avfallsstation och följ skylten "Flygklubben Gamen", en grusväg åt vänster.

Om du kommer från Norrköping på E4:an så skall du svänga av när du ser en skylt som det står Löfstad Slott på, sedan svänger du omedelbart åt vänster och när du kommit under E4:an kör först höger mot Herrebro avfallsstation och följ skylten "Flygklubben Gamen", en grusväg åt vänster.

Bygglokalen

Bygglokalen är stället som vi håller till i på torsdagskvällarna under det kalla och ruskiga vinterhalvåret. Hit är man välkommen att komma och bygga, flyga lite simulator, eller bara sitta och snacka. Lokalen ligger i källaren på Wadströmsgatan 9B och det sitter ett klubbmärke på dörren.