söndag 27 november 2011

Medlemskap

Har du fattat tycke för modellflyget och vill vara med i FK Gamen?

Som medlem blir du ansluten till Sveriges Modellflygförbund, du får tidningen Modellflygnytt hem i brevlådan sex gånger per år samt tillgång till vårat eminenta flygfält, bygglokal och våra övriga aktiviteter i FK Gamen.

För att vi ska kunna registrera dig som medlem behöver vi veta följande:

Namn:
Födelseår:
Adress:
Postadress:
E-postadress:
Telefon:

Typ av medlemskap:
  • Senior 21- år. 850 kr/kalenderår
  • Ungdom 0-20 år. 400 kr/kalenderår
  • Stödjande (ej aktiv modellflygare). 470:-/kalenderår
  • Familjemedlemskap 850 kr/år (ange även namnet på övriga i familjen som ska ingå i medlemskapet)
    Informationen utdaterad
Avgiften betalas till vårat plusgirokonto: 143638-5.
Kontakta oss så får du mer information.

Välkommen som medlem!