torsdag 4 mars 2010

Klubbens verksamhet

F K Gamen har sedan mer än 50 år bedrivit en bred modellflygverksamhet I Norrköping. Ja, de flesta av medlemmarna har faktiskt ett allmänt flygintresse, inte bara modellflyg, så det är därför klubben heter FlygKlubben Gamen. Nästan varenda Norrköpingsgrabb med lite tekninintresse hade förr hört talas om Gamen eller varit medlem. Numera är väl utbudet och informationsbruset större, så vi måste kämpa mer för att göra oss kända. Från början var det av naturliga skäl mest bara friflyg, men sedan många år är RC-flyget det dominerande, även om det finns ett spirande linflygintresse inom klubben. Friflyget för däremot nu en ganska tynade tillvaro, mest beroende på problemet att hitta utrymme nog att flyga på. Vi har två nav som det mesta snurrar kring: klubblokalen och fältet.

Bygglokalen
Bygglokalen på Wadströmsgatan 9B står öppen för alla medlemmar som vill bygga eller träffas och prata. En fantastiskt fin lokal som vi är stolta över, även om det inte alltid är så väl städat. Torsdagskvällarna på vinterhalvåret är klubbkvällar med fika och diskussioner. Första torsdagen i varje månad visas video. Ibland samlas några medlemmar för att gemensamt bygga i grupp. Vi har t ex haft Aircombat, Q-500 och segel som tema. En bra verktygsutrustning och gemensamt materialinköp är ytterligare plus. Förr var tillströmningen av nya, yngre medlemmar så stor att vi regelbundet hade byggkurser för nybörjare. Tyvärr är det numera svårt att få ihop tillräckligt många för en kurs, men naturligtvis får nybörjaren den hjälp som behövs att komma igång även om man är ensam. Någon undre gräns för medlemsskap har vi inte, men vi vet av erfarenhet att man bör var minst 10-12 år för att det skall gå bra att bygga själv. Men ibland blir modellflyget en familjesysselsättnng där både mor och far deltar.

Fältet
Vårt fält vid Löfstad är en pärla som många klubbar avundas oss. Vi har jobbat hårt i mer än 25 år och lägger fortlöpande ner mycket tid, pengar och arbete på underhåll och utveckling. Från att ha varit ett mjuk mosse med bara tistlar är det nu ett stort fält med gräsbana. Inte så slätt som en asfaltbana visserligen, men betydligt skonsammare mot en modell som dansar ned lite häftigt. Det är öppet alla tider för medlemmar. Inga restriktioner i tiden (bara det är en dröm för många klubbar). Sedan några år måste vi däremot begära tillstånd från trafikledningen i tornet på Kungsängen,
tel. 011-140200. Under sommarhalvåret är torsdagskvällarna på fältet den självklara träffpunkten. Vid fint väder brukar luften surra lika mycket av modellmotorer som av snack från "ljugarbänken" vid klubbhuset. Glädjande nog har torsdagarna blivit mer och mer av familjekvällar. Ofta är det hela familjen som tar med middagsmaten till grillen i kvällssolen. Några sitter på altan och kommenterar gubbens och grabbens mer eller mindre lyckade flygförsök.

Inomhus
När vi får tillgång till större gymastiksal går det att flyga även vintertid. Med dagens små batterier och elmotorer går det utmärkt att bygga små lätta flygplan som styrs precis likadant som de större för utomhusbruk. Av förklarliga själv får man ju dock hålla sig till eldrivna motorer när det gäller inomhus aktiviteter. Du kan gärna titta i vårat kalendarium för att se när vi har bokat en hall nästa gång.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar