Regler på Fältet

Innan någon som helst flygning företas på FK Gamens fält ska:

  • Kungsängens flygledning tel: 011-140200 alternativt ÖKC tel: 011-192578 meddelas per telefon.
  • Datum, Tid, Namn och Telefonnummer, på den person som ringt, ska antecknas på den whiteboard som nu finns på klubbhuset.

Detta gör att man vet att/om det blivit ringt och av vem. Om personen som ringt avviker från fältet skall ansvaret överlämnas till någon av de kvarvarande som då ska göra ovanstående, alltså ringa tornet och skriva namnet på tavlan. Personen som har ringt och anmält måste hela tiden vara nåbar på det telefonnummret som angivits. Namnet stryks från tavlan när man ringt tornet och meddelat att man flugit färdigt. Fri flyghöjd till 120 meter gäller om inget annat är överenskommet med flygledningen.Handlingsplan vid olyckor

Denna handlingsplan gäller vid olyckor som medfört personskador eller förlust av människoliv samt, i tillämpliga delar, vid svårare materiella skador som uppstått vid utövande av modellflygning.  

  1. Starta första hjälpen. Förbandslåda finns i köket i klubbstugan         
  2. Tillkalla ambulans/läkare om det anses nödvändigt. Ring då 112
  3. Tillkalla polis vid dödsfall, allvarlig personskada eller allvarlig materiell skada. Ring 112
  4. Anteckna namn på de inblandade samt gör en kort och saklig redogörelse för händelseförloppet (när det hände, var det hände samt vad som hände)
  5. Olycksområdet bör stängas av om det är praktiskt möjligt. Modellflygplan och utrustning som varit inblandat i olyckan skall lämnas orörd
  6. Informera klubbledningen. Din informationsplikt gäller endast inför polisen. All information till massmedia skall ske genom klubbledningen, hänvisa därför vid behov till någon av personerna i styrelsenInga kommentarer:

Skicka en kommentar