Regler på Fältet

Ring flygtornet/ÖKC och anmäl flygning

Innan någon som helst flygning företas på FK Gamens fält ska:

 • Kungsängens flygledning meddelas per telefon: 011-140200
  Om ingen svarar, ring då istället ÖKC: 011-192578
 • Datum, Tid, Namn och Telefonnummer, på den person som ringt, ska antecknas på den whiteboard som nu finns på klubbhuset
Detta gör att man vet att/om det blivit ringt och av vem. Om personen som ringt avviker från fältet skall ansvaret överlämnas till någon av de kvarvarande som då ska göra ovanstående, alltså ringa tornet och skriva namnet på tavlan. Personen som har ringt och anmält måste hela tiden vara nåbar på det telefonnumret som angivits. Namnet stryks från tavlan när man ringt tornet och meddelat att man flugit färdigt. Fri flyghöjd till 120 meter gäller om inget annat är överenskommet med flygledningen.Generella säkterhetsregler

Förbunden RCFF och SMFF har tillsammans tagit fram ”Säkerhetsregler för modellflygning utomhus”. Dessa regler gäller så klart även på FK Gamens fält. Läsa hela här: https://www.rcflyg.se/dokument/sakerhetsregler/RCFF_SMFF_regler_v1_4_2_2021.pdf

Bl.a. gäller att:

 • Alla som flyger på flygklubbens fält ska vara försäkrade genom RCFF eller SMFF
 • Registrera dig som operatör hos Transportstyrelsen och märk upp din modell rätt
 • Ha koll på vikt, radiofrekvenser, sändningseffekt, ”failsafe”-inställningar mm
 • Allt modellflyg ska väja för alla bemannade luftfartyg
 • Flyg aldrig under påverkan av alkohol, droger eller mediciner

Lokala fältregler

 • Vägbommen öppnas av den klubbmedlem som först anländer till fältet och lämnas öppen med låset i låst läge. Var noga med att inte vrida bygeln på hänglåset helt 180 grader eftersom det finns risk att råka ändra koden av misstag då! Den medlem som sist lämnar fältet låser bommen efter sig.
 • Åskådare ska uppehålla sig på den klippta ytan mellan parkeringen och depån. D.V.S. Aldrig i depån, på fältet eller på drönarbanan.
 • För 27, 35 och 40 Mhz sändare:
  • Innan sändaren slås på ska rätt frekvensklämma hämtas vid klubbstugan
  • Kontrollera att ingen annan flyger på samma frekvens
  • Kontrollera att kristallen i sändaren överensstämmer med kanalen
 • Varvning, inkörning och justering av motorer får aldrig ske i närhet av människor, bänkar och bord. Håll avstånd på minst 5 meter. Motorer SKA vara vända bort ut mot fria ytor.
 • Taxning i eller rakt emot depån är förbjuden. Gäller även elmodeller.
 • Vid flygning ska alla piloter stå vid pilotplatsen om inget annat är överenskommet
 • Landa eller starta aldrig i riktning mot depån eller pilotplatsen. Landa istället på säkert avstånd i riktning förbi depån och pilotplatsen. Undvik att modellen oavsiktligt styr in mot depån och personer.
 • Flygning i eller över depå, åskådare, klubbstugan, verandan, gräsytan framför klubbstugan samt parkeringen och grusvägen är förbjudet.
 • Flygning med helikopter och drönare över flygfältet är inte lämpligt samtidigt som det pågår flygning med flygplan där. Se till att kommunicera med varandra eller använd drönarbanan istället.
 • Om flera personer flyger samtidigt ska man kommunicera till andra piloter:
  • Vid start: Jag startar!
  • Vid landning: Jag landar!
  • Vid problem: Nödlandning! (Landa så snart och säkert som möjligt)

Drönarbanan (gamla linflygcirkeln)

 • Drönarbanan är en plats för hovring och flygning av multikopter/drönare. Både traditionell flygning, LOS (Line Of Sight) samt flygning med kamera, FPV (First Person View), är tillåten här. Både nybörjare som lär sig hovra och erfarna FPV-piloter ska samsas här!
 • Eftersom det inte finns någon fast pilotplats vid drönarbanan förväntas alla piloter kommunicera med varandra om vart man vill stå och flyga samt hur man ska flyga. Meddela:
  • Jag startar!
  • Jag landar!
  • Jag går ut och hämtar min drönare!
 • Flyg inte nära dig själv eller andra personer, ha alltid ett lämpligt säkerhetsavstånd. Speciellt vid start och landning.
 • Om det samtidigt pågår flygning med flygplan på fältet är det viktigt att drönare håller sig på relativt låg höjd samt endast över drönarbanan.
 • Personer som använder drönarbanan mycket och ibland flyger sönder drönar-portar mm förväntas hjälpa till att laga dem eller eventuellt ersätta det som gått sönder.
 • För FPV-flygning (First Person View):
  • FPV piloter ska meddela alla runtomkring att och hur de tänker flyga innan de tar på sig videoglasögonen och startar.
  • Alla som flyger med FPV videosändare ska prata med varandra och komma överens om vilka video-frekvenser som ska användas för att inte störa varandra.

Handlingsplan vid olyckor

Denna handlingsplan gäller vid olyckor som medfört personskador eller förlust av människoliv samt, i tillämpliga delar, vid svårare materiella skador som uppstått vid utövande av modellflygning.

 1. Starta första hjälpen. Förbandslåda finns i köket i klubbstugan och i brevlådan i depån.

 2. Tillkalla ambulans/läkare om det anses nödvändigt. Ring då 112

 3. Tillkalla polis vid dödsfall, allvarlig personskada eller allvarlig materiell skada. Ring 112

 4. Anteckna namn på de inblandade samt gör en kort och saklig redogörelse för händelseförloppet (när det hände, var det hände samt vad som hände)

 5. Olycksområdet bör stängas av om det är praktiskt möjligt. Modellflygplan och utrustning som varit inblandat i olyckan skall lämnas orörd

 6. Informera klubbledningen. Din informationsplikt gäller endast inför polisen. All information till massmedia skall ske genom klubbledningen, hänvisa därför vid behov till någon av personerna i styrelsen


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar