fredag 28 augusti 2020

Landningstävling 2020-08-28


Torsdagskvällen den 28 augusti arrangerades första klubbtävlingen i precisionslandning. 

Tävlingsmomentet gick ut på att deltagarna skulle glidflyga ner med motorn avstängd för att sedan landa så att flygplanet stannade så nära ett utplacerat landningsmärke som möjligt. Avståndet från markeringen till flygplanets nos mättes. Tre ronder flögs där det kortaste avståndet räknades. Nedan syns resultatlistan. Avstånden är i meter. 


Detta visade sig vara en snabb och rolig tävlingsform, både för de deltagande och för åskådare. Tanken är att detta ska bli en årlig tradition i klubben framöver. Tack till Per Larsson som tog initiativ och arrangerade tävlingen samt fixade vandringspriset. 

Foto: Anders Wikström. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar