torsdag 6 oktober 2016

EU regler som kraftigt begränsar modellflyget

Förslag på nya regler inom EU för obemannade flygfarkoster som påverkar även modellflyg kraftigt.

https://www.youtube.com/watch?v=4WqJByGGRYoLäs mer detaljer på: https://www.easa.europa.eu/easa-and-you/civil-drones-rpas

Email address to email EASA about this issue (before mid-October): UASPrototypeRule@easa.europa.eu (DON'T copy and paste someone else's response. It won't count! Write your own!)

Även på RCFFs forum finns en hel del länkar och tankar i ärendet. Här nedan kan man lägga en röst för att visa at man inte är nöjd med förslaget.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar