torsdag 14 november 2013

Halltider för innomhusflygning bokade

Hallbokningar inomhusflyg.

Alla bokningar i mässhallen gäller hall 1 (stora hallen) och hittas i FK Gamens kalendarium.

Mässhallen V47 2013 Lördag 23-Nov 09:00 - 11:00
Rambodalshallen V49 2013 Lördag 7-Dec 14:00 - 16:00 OBS! Rambodal
Mässhallen V51 2013 Söndag 22-Dec 16:00 - 18:00
Mässhallen V52 2013 Söndag 29-Dec 10:00 - 13:00
Mässhallen V2 2014 Söndag 12-Jan 10:00 - 12:00Vi har samma upplägg som förra året vid flygning i Mässhallarna. Dessa regler är framtagna av Gamens styrelse i samråd med NRFK.

 - Flygfarkoster delas upp i tre klasser och har följande viktbegränsning:
Flygplan maxvikt: 350 gram
Helikoptrar max storlek: klass 450
Multirotor + övrigt: Kontakta säkerhetsansvarige på plats (klädd i gul varselväst)

 - Vi kommer kräva av återkommande flygare att de tecknar medlemskap i någon av klubbarna, alternativt att kunna visa upp medlemskap i någon annan lokalklubb. Detta främst p.g.a. försäkringstekniska anledningar. Prova-på-flygningar kommer självklart vara tillåtet även utan medlemskap.

 - Som vanligt är kravet från kommunen för att vi ska få boka hallen, att alla närvarande använder inomhusskor.

Vi i Gamens styrelse är mycket måna att det ska vara roligt, men även säkert att vara på våra inomhusträffar. Som ett led i denna strävan vill vi införa pilot- och åskådarplatserna längst ena långsidan i hallarna. Läktarsidan i A-hallen och högra långsidan i B-hallen. Vår önskan är att alla närvarande finns på eller bakom pilotplatserna. Tanken bakom detta upplägg är det alltid ska finnas ett "säkert håll" (rakt fram, bort från pilotplatserna) åt vilket man kan skicka iväg sin maskin i fall någonting skulle gå snett, utan att någon ska finnas där och riskera att bli skadad.

Eftersom inomhusflygträffar är populära (=jätteroligt), så ställer det till en del logistiska utrymmesproblem i luften (=mindre roligt) när alla vill flyga samtidigt. Vi i styrelsen har diskuterat hur detta kan förbättras och kommit fram till att prova rullande schema á 15min pass. Vår idé att dela upp flygmackapärer i två grupper, d.v.s. helikoptrar och flygplan. Under helikopterklassen faller även alla hovrande flygtyg som t.ex. multirotor maskiner. Främsta anledningen till denna uppdelning är att minimera risken för krock då flygmaskiner med olika flygegenskaper möts i luften.

Rullande schema ser ut enligt följande:
timme X:00-15 - flygplan
timme X:15-30 - helikopter
timme X:30-45 - flygplan
timme X:45-00 - helikopter

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar