torsdag 19 april 2012

MEDDELANDE OM F13


(Komplettering till meddelande daterat 110831)

I samråd med ansvariga för koordinationen inom F13-området meddelas följande:

  • Regler i tidigare meddelande(110831) gäller fullt ut fortfarande men med nedanstående komplettering
  • Då fordonsutbildningsverksamhet pågår på banorna skall bandelen som framgår av kartan (blå markering i kartan) utnyttjas som huvudlokalisering i stället för bankorset (röd markering i kartan).

 Det är synnerligen angeläget att alla följer givna rutiner vad gäller F13 och vår verksamhet där för att inte framtiden för modellflyget skall äventyras. Inga egna specialrutiner får förekomma. Vi har också ett gemensamt intresse med NRFK om att detta fungerar hundraprocentigt.


Visa Modellflyg F13 på en större karta

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar