torsdag 12 januari 2012

Inbetalning medlemsavgift

Många har frågat efter vårat postgironummer så här kommer därför en uppdatering:
  • Senior 21- år. 850 kr/kalenderår
  • Ungdom 0-20 år. 400 kr/kalenderår
  • Stödjande (ej aktiv modellflygare). 470:-/kalenderår
  • Familjemedlemskap 850 kr/år (ange även namnet på övriga i familjen som ska ingå i medlemskapet)

Pengarna sätter du in så snart som möjligt på
plusgirokonto: 143638-5
Det brukar ibland vara svårt att skriva tillräckligt långa meddelanden, så kassören är tacksam om
du samtidigt med betalningen skickar mail till "johan [snabel-a] bagge.se" och anger medlemsnamn och ev. familjemedlemmar.

Denna information är utdaterat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar